Menu:

NYHEDER:

Quick link:

GSK's Facebook gruppe

____________________________

GSK's Sponsors


Links:

- GSK

BÅDISÆTNING

Husk at der iht. kalenderen er bådisætning lørdag den 13. og 27.april 2019


Kontakt Carl-Johan Dissing på dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkeslæt. Husk at møde 2 mand min. en time før tildelt tidspunkt Prisen er kr. 450 for både op til 4 tons, kr. 650,00 for både fra 4 til 6 tons, og kr. 950 for både fra 6 til 8 tons. Ved både over 8 tons aftales direkte med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40191888. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Betalingen (der kan kun betales med kontanter) sker i klubhuset INDEN bådisætningen finder sted. Som sædvanligt er klubben vært ved en kop kaffe og en bid brød i vores hyggelige klubhus i forbindelse med isætningen.

OBS - Husk at have din mobiltelefonen ved hånden

******


Så er der referat af generalforsamling og bestyrelsens beretning

 

Du finder dem her: KLIK


Livø Jazz

Så er vi klar med 2019 programmet til jer – og hvilket program, se her: program . I gav os 5 stjerner sidste år, så det må vi jo prøve at leve op til – Her er vores oplæg til en super 2019 Livø Jazz Festival – inklusiv ”tyvstart” Torsdag den 8. og Livø River Boat fredag den 9. august – tjek det hele på www.livojazz.dk og følg med her på siden Hilsen Livø Jazzens Venner. Ses på øen! - 8.-11. august 2019 - Du laver din Bookning her: Book

 

 


 1. OBS - lidt bøvl med hjemmesiden så gentagelse af indkaldelse til generalforsamling
  ------------------------------
  Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 12.02.2019 kl. 19.00
  i Gjøl Sejlklubs klubhus

  Dagsorden iht. vedtægterne:
  1.  Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og næste års budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 
  14 dage før  generalforsamlingen afholdes.
  6. Valg af bestyrelsen - på valg er Nicolaj Frederiksen, Joachim Dankert og
  Carl-Johan  Dissing (alle modtager genvalg)
  7. Valg af revisor
  8. Valg til diverse udvalg
  9. Eventuelt

  Klubben er som sædvanligt vært ved lidt at spise og drikke.

  --------------------------------------------------------


  Standerstrygning og afriggerfest

Lørdag den 20. oktober 2017 kl. 18.00Festen indledes med standerstrygning og fællessang ved klubstanderen Derefter en festmiddag i klubben hyggelige klubhus med Favorabel pris pr. person for deltagelse: 50 kroner

Vi vil gerne vide, hvor mange vi skal lave mad til s� giv besked til

Bente Bjørn: 20685022 eller bentebjorn50@gmail.com

Camilla Andersen: 60940039 eller camilla28andersen@gmail.com

Svar senest onsdag den 17. okt. kl. 18.

P� vegne af aktivitetsudvalget

Menu og meget mere information - l�s mere her: Klik

___________________________________________________________________________

Husk at der iht. kalenderen er b�doptagning l�rdag den 13. og 27.oktober 2018
Kontakt Carl-Johan Dissing p� dissing@dissing.dk
og f� tilsendt klokkess�t. Husk at m�de 2 mand min. en time f�r tildelt tidspunkt og have stativer justeret. Prisen er kr. 400,00 for b�de op til 4 tons og kr. 600,00 for b�de fra 4 til 6 tons. Ved b�de over 6 tons aftales direkte�med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40191888. For ikke medlemmer till�ges kr. 300,00. Betalingen sker i klubhuset INDEN b�doptagningen�finder sted. Som s�dvanligt er klubben v�rt ved en kop kaffe og en bid br�d� vores hyggelige klubhus i forbindelse med optagningen.�

OBS - Husk at have din mobiltelefonen ved h�nden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GUIDELINES FOR TILSKUERB�DE � Worlds 2018

(se https://www.aarhus2018.dk/guidelines/)

Der er lagt op til en k�mpe maritim fest, n�r VM i sejlsport g�r i gang p� Aarhus Bugten og p� Aarhus �. Op mod 1000 joller�vil dyste p� kapsejladsomr�derne, fulgt af deres tr�nerb�de � og slagets gang kan f�lges via live tv-produktion i store dele af verden. Det bliver en fest! -men der er ingen tvivl om, at VM fylder godt p� bugten.

Forh�bentligt kommer mange til at f�lge sejladserne � og hvis du �nsker at se verdensklassesejladser helt live fra din egen b�d, er du meget velkommen.

Derfor har vi udarbejdet gode r�d, der forh�bentligt g�r, at alle f�r en god oplevelse uanset om du er tilskuer eller du blot �nsker at passere omr�derne:

 1. Der kapsejles hovedsageligt mellem kl. 12 og 17 i perioden 2-12. august, og det er her du skal udvise opm�rksomhed.
 2. De enkelte kapsejladsomr�der fylder cirka 1 s�mil og kendetegnes ved, at b�dene er ens og at de fleste m�rker har samme farve. Undg� at sejle mellem b�dene og b�jerne, og hold en afstand p� mindst 300 meter.
 3. Der er en del RIBs omkring kapsejladsomr�derne, som er direkte relateret til sejladserne. Disse b�de afvikler sejladserne, supporterer sejlerne, d�mmer sejladserne eller laver medied�kning � og er derfor meget t�t p� sejlerne. S� t�t p� skal du ikke: hold en afstand til disse b�de p� mindst 100 meter.
 4. Der vil i n�rheden af kapsejladsomr�derne v�re politi- og marshallb�de � som kan finde p� at kontakte dig. De har et overblik over, hvor og hvorn�r der kapsejles. S� f�lg deres anvisninger.
 5. Ved indsejlingen til Aarhus Lystb�dehavn s�s�ttes en stor del af jollerne � prim�rt sidst p� formiddagen. N�r dette foreg�r, vil havnehullet v�re massivt fyldt op, men det er et flot syn. S� nyd synet og hav 20 minutters t�lmodighed � s� er de v�k.
 6. En stor del af jollerne ligger i Aarhus Havn (den kommercielle havn). Her er udelukkende adgang for afviklingsfart�jer samt de respektive sejlere.
 7. Nacra-katamaranerne og kitesurferne sejler med stor hastighed � og deres man�vrer kan v�re sv�rere at forudse. Her b�r udvises ekstra forsigtighed og afstand.
 8. Nyd synet � og brug din sunde fornuft.

I�det officielle program (https://www.aarhus2018.dk/wp-content/uploads/2018/06/swc_vm_program_dk_05.pdf) finder du bl.a. oversigt over de forskellige baneomr�der samt en forel�big oversigt over hvorn�r og p� hvilke baner de enkelte b�dtyper sejler.

S� er der Sankt Hans B�l p� Gj�l Havn

Som s�dvanligt er man velkommen til at hygge sig i klubhuset med madkurv eller grilmad (grillen er klar kl. 18.00) inden vi kl. 20.30 g�r over og t�nder b�let og synger midsommervisen.
Vi ses

---------------------------------------------------
Husk at der�iht. kalenderen er b�dis�tning l�rdag d. 14.april og l�rdag d. 5.maj
Kontakt Carl-Johan p� dissing@dissing.dk og f� tilsendt klokkes�t. Husk at m�de 2 mand min. 1 time f�r tildelt tidspunkt. Prisen er kr. 400,00 for b�de op til 4 tons og kr. 600,00 for b�de fra 4 til 6 tons. Ved b�de over 6 tons aftales direkte med vogmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40191888 - For ikke medllemmer till�gges kr. 300,00. Betaling sker i klubhuset inden b�dis�tningen finder sted. Som s�d-vanligt er klubben v�rt ved en kop kaffe og en bid br�d i forbindelse med is�tningen.
OBS - husk at have din mobiltelefon ved h�nden!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

!!� STADERHEJSNING den 14.april kl. 15.00 !!

-----------------------------------------------------------------------------

Der er mulighed for at komme p� f�rstehj�lpskursus den 3. februar 2018
Roklubben har f�et nogle pladser ledig hvorfor de tilbyder at medlemmer fra Gj�l Sejlkub kan
deltage. Hvis du ikke tidliger har v�ret p� f�rstehj�lpskursus er muligheden her og nu og
Gj�l Sejlkub d�kker kursusafgiften.
Tilmelding kan ske p� https://dgi.dk/kajak-og-kano/arrangementer/2018015113021

Mvh Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordin�r generalforsamling 2018 i Gj�l Sejlklub

Tirsdag d. 13. februar 2018, kl. 19.00 i klubhuset

Dagsordenen ved ordin�r generalforsamling skal indeholde f�lgende punker.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forl�bne �r
 3. Forel�ggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende �r
 4. Fasts�ttelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisorer
 8. Valg til div. udvalg
 9. Eventuelt

Forslag der �nskes behandlet til vedtagelse p� generalforsamlingen skal v�re bestyrelsen i h�nde 14 dage f�r afholdelsen.

P� bestyrelsens vegne

Joachim Danckert
kasserer i Gj�l Sejlklub

Hammerg�rdsvej 18, Gj�l
9440 Aabybro
telf: 29820420
e-mail: joachim@danckert.dk

___________________________________________________
Referat fra brugem�de 2. Nov - 2017
Se det rev. referat her: Klik her
-----------------------------------------------
Notat fra dialogm�de 1-11-2017.
Her finder du hele referatet fra m�det
Klik her og se det.
__________________________
Autocampere p� Gj�l Havn
Teknisk Udvalg behandler p� mandag - den 6.november - emnet - autocampere p� Gj�l Havn med flere steder - se www.jammerbugt.dk/politik/dagsordeneer-og-referater/?agendald=1125 -�emnet er indstillet til vedtagelse.�P� brugerm�de d.d. blev fremlagt et forslag til enten pla-cering p� asfaltarealet mod vest l�ngst ude mod badebroen eller alternativt p� grusvejen�
langs gr�ften p� molen mod �st.

----------------------------------------------------

M�rkning af b�dstativer
Kommunen p�peger at mange af os glemmer at m�rke vores b�dstativer iht. havnereglementet dvs. navn, tlf.nummer�og b�dplads
-------------------------------------------------------------------------------------


Brugerm�de med Jammerbugt Kommune
Hej kommunen har indkaldt til det �rlige brugerm�de, er der emner af almen interesse s� send venligst en mail til en fra bestyrelsen inden den 20.oktober.
--------------------------------------------------------------------------------------

Sejlundervisning af 4-6.klasse i skoletiden

Sejlundervisningen af 4-6.klasserne har v�ret s� stor en succes at b�rne gerne vil pr�ve at sejle noget mere. I samarbejde med skolen s�ger vi nu 3-4 sejlere der tre gange i efter�ret f.eks. den 28/9, den 5/10 og den 12/10, alle torsdage og fra kl. 11.30 til kl. 14.00 vil forest� en let under-visning af 5-10 unge i at sejle optimistjolle. Dvs. en let orientering og dern�st sejlads i havnen. Det er en dejlig oplevelse at se de unge boltre sig p� vandet, s� dette opr�b skyldes udelukkende at de oprindelige tovholdere p� de tidligere undervisningsdage har for meget at se til. Kontakt venligst Carl-Johan�pr. telefon 29681760 eller mail�dissing@dissing.dk hvis du er interesseret.
------------------------------------------------------------------------------------------


B�rneveste til krabbefiskerboxen
Vi er stadigv�k i bekneb for b�rneveste til vores krabbefiskerbox ved klubhuset. Veste kan afleveres i klubhuset eller til en fra bestyrelsen.
-----------------------------------------------------------------------------


Husk der er f�lles b�doptagning den 14. og 28. okt 2017
Kontakt Carl-Johan p� mail dissing@dissing.dk og f� tilsendt klokkes�t. Husk at m�de med 2 personer senest 1 time f�r tildelt tidspunkt og have gjort stativet klar. Prisen er kr. 400,00 for b�de op til 4 tons og kr. 600,00 for b�de fra 4�til 6 tons. Ved b�de med st�rre v�gt aftales direkte med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40254588. For ikkemedlemmer till�gges kr. 300,00. Betaling sker i klubhuset inden b�doptagningen finder sted. Husk sejlklubben er v�rt ved en kop kaffe og en bid br�d i forbindelse med optagningen.
OBS - husk at have mobilen ved h�nden p� optagelsesdagen.
-----------------------------------------------------------------


Familie-/kapsejlads s�ndag d. 17. September 2017

S� er det igen tid til en omgang kapsejlads for hele familien. Planen er, at vi l�gger en bane ud uden for havnen og sejler et par timer. Efterf�lgende vil der blive grillet p�lser, hvortil der serveres vand og �l.

Som s�dan er der ingen bindende tilmelding, men i m� meget gerne skrive til os p� mail, hvis i ved, at i kommer: camilla28andersen@gmail.com

Der afholdes skipperm�de kl. 9.00 i klubhuset, og vi forventer, at vi er f�rdige omkring middag.

Arrangementet er for alle, b�de erfarne og nybegyndere, s� vi h�ber, at der er en masse, der �nsker at deltage

-------------------------------------------------------------------------------------

Turen g�r til Gj�l 2017 L�rdag den 26. august kl. 10-16 Oplevelser og aktiviteter for hele familien

L�s programmet her: Program

_______________________________________________________

S� er der nye slottider for jernbanebroen.

Hvis du kliker her: Slottider - kan du se de nye tider.

Dette er tider for erhvervsfart�jer og alle andre, der ud over kan der v�re sm� slot som m�ske kan bruges af lystb�de.

Skal man mod �st gennem Limfjordsbroen, b�r man ligge klar ca. 10 min. i hel.

___________________________________________________________________________________________________________

S� er Vild Med Vand Dag p� Gj�l historie.

I flot vejr men ogs� nogen frisk vind fik vi ved borgmesterens hj�lp hejst Vandsikker Kommune flaget og d�bt roklubbens nye b�d. Flere unge pr�vede kr�fter med s�vel surferne som jollerne og nogle har meldt at de kommer igen p� onsdag til tr�ningen.
Tak til alle der gjorde en aktiv indsats og ikke mindst tak til tovholderne. Alle var de med til at g�re arrangementet muligt. Vi m� alle huske p� at en frivillig fore-ning kun kan v�re levende og have sin berettigelse hvis medlemmerne aktivt bakker op. Nu st�r sommeren for d�ren med forh�bentligt godt vejr for vandak-tiviteter s� vi kan lade op til n�ste event nemlig undervisning af skoleb�rnene i 5-6 klasse s� de og vi andre kan deltage aktivt i Turen G�r Til Gj�l den 26.august

God sommer til alle

----------------------------------------------------------
Flot indslag fra TV2 Nord

Klik her og se indslag

Vild med Vand

____________________________________

OBS - Mastekran

Blev sidst p� eftermiddagen i g�r, torsdag den 11.05, kontaktet af Tove Olsen, Jammerbugt. Hun oplyste at kranen aldrig havde v�ret i bedre stand end nu men at der var opst�et tvivl om hvorvidt den overholdt de i dag g�ldende regler, hvorfor brug var helt for egen regning og risiko indtil afklaring foreligger. Hun oplyste at der blev arbejdet kraftigt p� sagen.
CJD 12.05.17
----------------------------------------------------------------------------
Dialogm�de om fremtidens Gj�l Havn

Der har gennem de seneste par �r v�ret en proces i gang vedr�rende havnens fremtid. I den proces har der v�ret fokus p� det eksisterende foreningsliv, samt de forretningsdrivende, som har ytret �nske om at v�re til stede p� havnen i fremtiden. Et af de emner, som ikke er blevet ber�rt i den sammenh�ng, er bos�tningspotentialet. Er der et potentiale p� havnen, og skal de i s� fald udnyttes?

Det og flere aktuelle emner ber�res p� det m�de, som du hermed inviteres til torsdag den 11. maj kl. 18.30 � 21.00 p� Gj�l Kro

L�s hele invitationen her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS
Reperation af mastekranen bliver først afsluttet fredag den 21.april iflg. Tove Olsen, Jammerbugt
-----------------------------------------------------------------------

HUSK STANDERHEJSNING lørdag d. 22.april kl.15.00
Klubben er som sædvanlig vært med en øl eller vand og et par pølser når klubstanderen er hejst og vi har sunget "Blæsten går frisk over Limfjordens vande" - vi ses.
---------------------------------------------------------------------
OBS
Husk at komme i god tid ved bådisætningen, at have mobilelefonen tændt og at have betalt kontingent
---------------------------------------------------------------------
OBS

Mastekranen repareres i morgen, torsdag den 20.april
iflg. Tove Olsen, Jammerbugt.

----------------------------------------------------
Hiv ankeret op og lad gå –

sæt kursen mod Livø…..

Det har mange sejlere allerede gjort …..

Et nyt tiltag er ved at blive etableret på Livø – forårsjazz, nogle af de garvede Jazz veteraner som har sat deres fodaftryk på Livø gennem mange år, har nu sat sig sammen med den nye forpagterpar Ulla og Jesper Bergholdt og arrangere forårsjazz. ”Vi vil gerne reserver plads til jazzvenner til søs så de kan kommer sikkert i havn, derfor har vi beslutte at reservere et antal borde og havneplads til klubbens medlemmer” udtaler en af ophavsmændene bag forårsjazzen.

Læs mere i menuen til venstre - aktiviteter.

-------------------------------------------------

Så er der fælles båd isætnings datoer - 22.april og 6.maj.

Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkesæt. Husk at møde med 2 personer senest en time før tildelttidspunkt og have gjort stativet klar. Prisen er kr. 400,00 for både op til 4 tons og kr. 600,00 for både fra 4 til 6 tons.

Ved både med større vægt aftales direkte med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40254588.

For ikke medlemmer tillægges kr. 300,00.

Betaling sker i klubhuset inden bådotagningen finder sted.

Husk sejlklubben
er vært ved en kop kaffe og en bid brød i forbindelse med isætning.


OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på isætningsdagen.

------------------------------------------------------------------------------

VIGTIGT VIGTIGT

Reduktion af broåbninger af Oddesundbroen i forbindelse med vedligeholdelse - perioden er April og Maj 2017.

Klik herunder og se tidspunkterne

Tider

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til Gjøl Sejlklub

---------------------------------------------------
Gjøl Sejlklubs bestyrelse ønsker alle et godt nytår med håb om at alle må få en dejlig 2017-sæson med mange muligheder for vandaktiviteter og hyggeligt samvær.

Står du og overvejer at købe båd ?

Find her udkast til kontrakter og aftaler, udarbejdet i samarbejde med Dansk Sejlunion og Bech Bruun, som er nyttig for dig som bådejer.

Forslag til kontrakter - tryk her

---------------------------------------------------

OBS
Vanddybden i indsejlingen er reduceret meget så kontroller vand-
standen omhyggeligt inden gennemsejling og sejl med lav hastighed.

CJD 15.10.16
------------------------------------------------------------------

Husk der er fælles bådoptagning den 15. og 29. okt. 2016
Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkesæt. Husk at møde med 2 personer senest en time
før tildelttidspunkt og have gjort stativet klar. Prisen er kr. 400,00 for både op til 4 tons og kr. 600,00 for både fra 4 til 
6 tons. Ved både med større vægt aftales direkte med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40254588. For
ikke medlemmer tillægges kr. 300,00.  Betaling sker i klubhuset inden bådotagningen finder sted. Husk sejlklubben
er vært ved en kop kaffe og en bid brød i forbindelse
med optagningen.
OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på optagelsesdagen.
---------------------------------------------------------------

STANDERSTRYGNING

AFRIGGERFEST

Lørdag d. 22. oktober kl. 18.00

Festen starter med at vi går udenfor og stryger standeren. Herefter forgår resten af festen indenfor i klubhuset, hvor der bydes på en overdådig middag tilberedt af Susanne Barrett. Middagen omfatter

Forret:

Hovedret:

Dessert:

Prisen for dette overdådige måltid er 50 kr per person. Som sædvanligt kan der købes vin, øl og vand til meget favorable priser.

Tilmelding hurtigst muligt (og senest d. 13/10 - kl 18.00)  til

Bente 20685022 el. bente@danckert.dk

eller

Birgit 60506369 el. birgit.jakobsen1000@gmail.com

________________________________________________

Vigtige datoer til kalenderen

1. optagning -- lørdag d. 15. oktober
Standerstrygning- afriggerfest--- lørdag d. 22. oktober
2. optagning ---- lørdag d. 29. oktober

Husk at få dig tilmeldt optagning og afriggerfest

Se evt med på facebook


_______________________________________________

HUSK
TUREN GÅR TIL GJØL PÅ LØRDAG
den 13.august 2016

Festlighederne starter med kaffebord kl. 10.00 og aktiviteter og underholdning fortsætter fra kl. 10.30 til 15.30 med mulighed for at gøre en god handel og spise en flot sildebordsfrokost og efterfølgende kaffe og kage, så man har energi til at
prøve at sejle, surfe, jollesejle, ro, stå på vandski og tage mærke i frisvømning.
Dagen kan evt. slutte af med at hygge sig i klubhuset med egen grill-mad for vores grill er selvfølgelig klar.

------------------------------------------------------------------------------

Sankt Hans 2016
Traditionen tro holder vi Sankt Hans på Gjøl Havn, hvor vi
tænder bålet kl. 20.30 og synger midsommervisen ved bålet.
Alle er velkommen.

De medlemmer, som gerne vil hygge sig med lidt grilmad inden bålafbrændingen, er velkommen til at anvende klubbens gasgril
som vil være tændt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

OBS
Oddesundbroen er spærret fra den 14. - 23.juni
og åbner kun 1 gang i timen i juni, juli og august
---------------------------------------------------------

Husk der er standerhejsning lørdag d. 16.april
kl. 15.00 - klubben er vært ved lidt mad og drikke

---------------------------------------------------------------

Husk der er fælles bådisætning d. 16. og 30. april 2016

Kontakt Car-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysninger om navn, dag, båd-type og eventuelt vinterplads, så får I svar om tidspunkt. Husk at mødetid for 2 perso-ner er min. 1 time før isætning. Pris kr. 400,00 for både op til og med 4 tons, kr. 600,00 for både fra 4 tons til og med 6 tons. Ved både med større vægt aftales særskilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afreg-ningen sker i klub-huset inden optagningen finder sted. Husk klubben er vært ved kaffe og brød i huset.

OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på isætningsdagen.
----------------------------------------------------------

Der er nu afholdt GSK's generalforsamlingen 2016.

Formandens beretning og referatet af generalforsamlingen kan læses....

her >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes til generalforsamlingen i Sejlklubben tirsdag d. 9 feb-2016 kl. 19 !!

Generalforsamling afholdes i klubhuset på Gjøl Havn.
Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Dagsorden i følge vedtægter :
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisorer.
8. Valg til div. udvalg.
9. Eventuelt

Mvh Bestyrelsen - 18/11-2015.

--------------------------------------------------------

Høring angående spærringer for sejlende.

Jernbanebroen over Limfjorden.Etablering af nyt maskineri og supplering af klapkonstruktioner.

Se filen her.

-------------------------------------------------------

Ny nøgle !
I morgen, onsdag den 25 februar, bliver låsene til klubhus, masteskur, rum med surfergrej, det nye værksted samt mastekranen skiftet.

Bytning af gammel nøgle til ny sker ved henvendelse til Joachim Danckert, Hammergårdsvej 18, Gjøl (tlf.: 29820420, e-mail: joachim@danckert.dk).

Hvis du ikke allerede har en nøgle, kan du erhverve dig en ny for kr. 150.

------------------------------------------------

Den årlige generalforsamling for 2015 er nu afholdt.

Se referat og beretning her:


------------------------------------------------------------------------

Hjælp med til at kortlægge sejlernes aktiviteter på havet

Sejlere og surfere har nu en unik mulighed for at påvirke fremtidens udnyttelse af havet og kystområderne. Den nuværende viden om sejlernes færden på vandet er meget begrænset – og uden viden er der øget risiko for at ramme områder med sejladsaktiviteter, når der skal anlægges nye havvindmølleparker, havbrug og lignende.

Derfor er det vigtigt at få kortlagt sejleres aktiviteter til brug for den fremtidige arealplanlægning på havet. Ikke mindst i forhold til de områder, der har særlig interesse for sejlads og surfing.

Kortlægningen er i fuld gang via et projekt, der udføres af Københavns Universitet med støtte fra Tips- og Lottomidler.

Den brugerbaserede kortlægning foregår ved, at du som udøver på vandet markerer de steder, du anvender til forskellige aktiviteter. Dine markeringer plotter du ind på et interaktivt kort på www.havfriluftsliv.dk.

Man kan tegne sin rute ind på kortet eller uploade sin rute fra navigationsfiler i gpx-format. På www.havfriluftsliv.dk finder du yderligere vejledning.

Dansk Sejlunion opfordrer alle klubber, sejlere, windsurfere, kitesurfere og SUP’ere til at deltage i kortlægningen.

Resultaterne bliver frit tilgængelige, og der kan laves kort specielt for hver enkelt aktivitet.

Følg også projektet på www.facebook.com/havfriluftsliv – herfra kan du dele opfordringen med dit netværk.

------------------------------------------------------------------------

Har du styr på de juridiske og evt. økonomiske problemer for fritidssejlere ?

Benjamin Kristensen fra duelighedsklubben (www.duelighed.dk) har skrevet et par små artikler der omhandler de emner.

Sejlads med passagerer ombord http://www.duelighed.dk/erhverv_eller_fritid/vejledning.htm
Bugsering og bjærgning http://www.duelighed.dk/bugsering_bjaergning/index.htm

------------------------------------------------------------------------