Menu:

NYHEDER:

Quick link:

GSK's Facebook gruppe

____________________________

GSK's Sponsors

 

Links:

- GSK

OBS
Reperation af mastekranen bliver først afsluttet fredag den 21.april iflg. Tove Olsen, Jammerbugt
-----------------------------------------------------------------------

HUSK STANDERHEJSNING lørdag d. 22.april kl.15.00
Klubben er som sædvanlig vært med en øl eller vand og et par pølser når klubstanderen er hejst og vi har sunget "Blæsten går frisk over Limfjordens vande" - vi ses.
---------------------------------------------------------------------
OBS
Husk at komme i god tid ved bådisætningen, at have mobilelefonen tændt og at have betalt kontingent
---------------------------------------------------------------------
OBS

Mastekranen repareres i morgen, torsdag den 20.april
iflg. Tove Olsen, Jammerbugt.

----------------------------------------------------
Hiv ankeret op og lad gå –

sæt kursen mod Livø…..

Det har mange sejlere allerede gjort …..

Et nyt tiltag er ved at blive etableret på Livø – forårsjazz, nogle af de garvede Jazz veteraner som har sat deres fodaftryk på Livø gennem mange år, har nu sat sig sammen med den nye forpagterpar Ulla og Jesper Bergholdt og arrangere forårsjazz. ”Vi vil gerne reserver plads til jazzvenner til søs så de kan kommer sikkert i havn, derfor har vi beslutte at reservere et antal borde og havneplads til klubbens medlemmer” udtaler en af ophavsmændene bag forårsjazzen.

Læs mere i menuen til venstre - aktiviteter.

-------------------------------------------------

Så er der fælles båd isætnings datoer - 22.april og 6.maj.

Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkesæt. Husk at møde med 2 personer senest en time før tildelttidspunkt og have gjort stativet klar. Prisen er kr. 400,00 for både op til 4 tons og kr. 600,00 for både fra 4 til 6 tons.

Ved både med større vægt aftales direkte med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40254588.

For ikke medlemmer tillægges kr. 300,00.

Betaling sker i klubhuset inden bådotagningen finder sted.

Husk sejlklubben
er vært ved en kop kaffe og en bid brød i forbindelse med isætning.


OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på isætningsdagen.

------------------------------------------------------------------------------

VIGTIGT VIGTIGT

Reduktion af broåbninger af Oddesundbroen i forbindelse med vedligeholdelse - perioden er April og Maj 2017.

Klik herunder og se tidspunkterne

Tider

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velkommen til Gjøl Sejlklub

---------------------------------------------------
Gjøl Sejlklubs bestyrelse ønsker alle et godt nytår med håb om at alle må få en dejlig 2017-sæson med mange muligheder for vandaktiviteter og hyggeligt samvær.

Står du og overvejer at købe båd ?

Find her udkast til kontrakter og aftaler, udarbejdet i samarbejde med Dansk Sejlunion og Bech Bruun, som er nyttig for dig som bådejer.

Forslag til kontrakter - tryk her

---------------------------------------------------

OBS
Vanddybden i indsejlingen er reduceret meget så kontroller vand-
standen omhyggeligt inden gennemsejling og sejl med lav hastighed.

CJD 15.10.16
------------------------------------------------------------------

Husk der er fælles bådoptagning den 15. og 29. okt. 2016
Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkesæt. Husk at møde med 2 personer senest en time
før tildelttidspunkt og have gjort stativet klar. Prisen er kr. 400,00 for både op til 4 tons og kr. 600,00 for både fra 4 til 
6 tons. Ved både med større vægt aftales direkte med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40254588. For
ikke medlemmer tillægges kr. 300,00.  Betaling sker i klubhuset inden bådotagningen finder sted. Husk sejlklubben
er vært ved en kop kaffe og en bid brød i forbindelse
med optagningen.
OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på optagelsesdagen.
---------------------------------------------------------------

STANDERSTRYGNING

AFRIGGERFEST

Lørdag d. 22. oktober kl. 18.00

 

Festen starter med at vi går udenfor og stryger standeren. Herefter forgår resten af festen indenfor i klubhuset, hvor der bydes på en overdådig middag tilberedt af Susanne Barrett. Middagen omfatter

Forret:

Hovedret:

Dessert:

Prisen for dette overdådige måltid er 50 kr per person. Som sædvanligt kan der købes vin, øl og vand til meget favorable priser.

Tilmelding hurtigst muligt (og senest d. 13/10 - kl 18.00)  til

Bente 20685022 el. bente@danckert.dk

eller

Birgit 60506369 el. birgit.jakobsen1000@gmail.com

 

________________________________________________

Vigtige datoer til kalenderen

 

1. optagning -- lørdag d. 15. oktober
Standerstrygning- afriggerfest--- lørdag d. 22. oktober
2. optagning ---- lørdag d. 29. oktober

Husk at få dig tilmeldt optagning og afriggerfest

Se evt med på facebook


_______________________________________________

HUSK
TUREN GÅR TIL GJØL PÅ LØRDAG
den 13.august 2016

Festlighederne starter med kaffebord kl. 10.00 og aktiviteter og underholdning fortsætter fra kl. 10.30 til 15.30 med mulighed for at gøre en god handel og spise en flot sildebordsfrokost og efterfølgende kaffe og kage, så man har energi til at
prøve at sejle, surfe, jollesejle, ro, stå på vandski og tage mærke i frisvømning.
Dagen kan evt. slutte af med at hygge sig i klubhuset med egen grill-mad for vores grill er selvfølgelig klar.

------------------------------------------------------------------------------

Sankt Hans 2016
Traditionen tro holder vi Sankt Hans på Gjøl Havn, hvor vi
tænder bålet kl. 20.30 og synger midsommervisen ved bålet.
Alle er velkommen.

De medlemmer, som gerne vil hygge sig med lidt grilmad inden bålafbrændingen, er velkommen til at anvende klubbens gasgril
som vil være tændt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

OBS
Oddesundbroen er spærret fra den 14. - 23.juni
og åbner kun 1 gang i timen i juni, juli og august
---------------------------------------------------------

Husk der er standerhejsning lørdag d. 16.april
kl. 15.00 - klubben er vært ved lidt mad og drikke

---------------------------------------------------------------

Husk der er fælles bådisætning d. 16. og 30. april 2016

Kontakt Car-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysninger om navn, dag, båd-type og eventuelt vinterplads, så får I svar om tidspunkt. Husk at mødetid for 2 perso-ner er min. 1 time før isætning. Pris kr. 400,00 for både op til og med 4 tons, kr. 600,00 for både fra 4 tons til og med 6 tons. Ved både med større vægt aftales særskilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afreg-ningen sker i klub-huset inden optagningen finder sted. Husk klubben er vært ved kaffe og brød i huset.

OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på isætningsdagen.
----------------------------------------------------------

Der er nu afholdt GSK's generalforsamlingen 2016.

Formandens beretning og referatet af generalforsamlingen kan læses....

her >>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes til generalforsamlingen i Sejlklubben tirsdag d. 9 feb-2016 kl. 19 !!

Generalforsamling afholdes i klubhuset på Gjøl Havn.
Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Dagsorden i følge vedtægter :
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisorer.
8. Valg til div. udvalg.
9. Eventuelt

Mvh Bestyrelsen - 18/11-2015.

--------------------------------------------------------

Høring angående spærringer for sejlende.

Jernbanebroen over Limfjorden.Etablering af nyt maskineri og supplering af klapkonstruktioner.

Se filen her.

-------------------------------------------------------

Ny nøgle !
I morgen, onsdag den 25 februar, bliver låsene til klubhus, masteskur, rum med surfergrej, det nye værksted samt mastekranen skiftet.

Bytning af gammel nøgle til ny sker ved henvendelse til Joachim Danckert, Hammergårdsvej 18, Gjøl (tlf.: 29820420, e-mail: joachim@danckert.dk).

Hvis du ikke allerede har en nøgle, kan du erhverve dig en ny for kr. 150.

------------------------------------------------

Den årlige generalforsamling for 2015 er nu afholdt.

Se referat og beretning her:


------------------------------------------------------------------------

Hjælp med til at kortlægge sejlernes aktiviteter på havet

Sejlere og surfere har nu en unik mulighed for at påvirke fremtidens udnyttelse af havet og kystområderne. Den nuværende viden om sejlernes færden på vandet er meget begrænset – og uden viden er der øget risiko for at ramme områder med sejladsaktiviteter, når der skal anlægges nye havvindmølleparker, havbrug og lignende.

Derfor er det vigtigt at få kortlagt sejleres aktiviteter til brug for den fremtidige arealplanlægning på havet. Ikke mindst i forhold til de områder, der har særlig interesse for sejlads og surfing.

Kortlægningen er i fuld gang via et projekt, der udføres af Københavns Universitet med støtte fra Tips- og Lottomidler.

Den brugerbaserede kortlægning foregår ved, at du som udøver på vandet markerer de steder, du anvender til forskellige aktiviteter. Dine markeringer plotter du ind på et interaktivt kort på www.havfriluftsliv.dk.

Man kan tegne sin rute ind på kortet eller uploade sin rute fra navigationsfiler i gpx-format. På www.havfriluftsliv.dk finder du yderligere vejledning.

Dansk Sejlunion opfordrer alle klubber, sejlere, windsurfere, kitesurfere og SUP’ere til at deltage i kortlægningen.

Resultaterne bliver frit tilgængelige, og der kan laves kort specielt for hver enkelt aktivitet.

Følg også projektet på www.facebook.com/havfriluftsliv – herfra kan du dele opfordringen med dit netværk.

 

------------------------------------------------------------------------

Har du styr på de juridiske og evt. økonomiske problemer for fritidssejlere ?

Benjamin Kristensen fra duelighedsklubben (www.duelighed.dk) har skrevet et par små artikler der omhandler de emner.

Sejlads med passagerer ombord http://www.duelighed.dk/erhverv_eller_fritid/vejledning.htm
Bugsering og bjærgning http://www.duelighed.dk/bugsering_bjaergning/index.htm

------------------------------------------------------------------------