Menu:

NYHEDER:

Quick link:

GSK's Facebook gruppe

____________________________

GSK's Sponsors

 

Links:

- GSK

 

ARKIV databasen.

-----------------------------------------------------------

Mindeord for Jesper Schlotfeldt Jensen

Det er med dyb sørgmodighed, at vi i sejlklubben erfarede, at Jesper på tragisk vis er revet fra livet, og dermed fra sin familie og venner. Vi i sejlklubben har mistet en inspirator og en støtte, der med sin viden om sejlads og sin positive og energiske indstilling til livet, altid var god at være sammen med og at drøfte stort og småt med. Jespers glæde ved sejlads smittede af på alle og ikke mindst hans tre børn, der alle har vist stor...e evner for sejlads, uanset om det var på surfbræt eller i jolle. 
At livets hændelser til tider er uforstående og føles uretfærdige understreges ved denne tragiske hændelse, hvor alle der kendte Jesper har lidt et stort tab. Et tab der dog intet er imod det tab den nærmeste familie er ramt af. Vores dybeste tanker går til de efterladte med håb om, at vi i sejlklubben kan hjælpe med at give lidt lys og adspredelse i den svære tid.

Æret være Jespers minde

Gjøl Sejlklub

 

-----------------------------------------------------------

Der indkaldes til generalforsamlingen i Sejlklubben tirsdag d. 10 feb-2015 kl. 19 !!

Generalforsamling afholdes i klubhuset på Gjøl Havn.
Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Dagsorden i følge vedtægter :
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisorer.
8. Valg til div. udvalg.
9. Eventuelt

Max - 18/1-2015.

-----------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Sejlklubben har grillen klar, til dem som medbringer frokostkurven.

Tryk på billedet for mere info og fuld program oversigt.

--------------------------------------------------------------------------

Jollesejlerne har brug for en ungdomstræner i efteråret så kom og gør en forskel

Vores unge entusiastiske jollesejlere vil meget gerne, at de indledende øvelser her i foråret følges op i efteråret med yderligere træning og oplæring i at sejle jolle, og det at færdes på vandet. De søger derfor kraftigt efter personer, der vil indgå i et team med forældre, unge og andre trænere, for derved at støtte og oplære de unge i sejlads. Jollesejladsen pågår hver onsdag fra kl. 18.00 - 20.00, hvor man når det er godt vejr tager på vandet, og når det er dårligt vejr lærer teori i klubhuset. Der er p.t. 5-7 sejlere, der er 7 optimistjoller, 2 europajoller og 1 laserjolle til rådighed. Efterårsæsonen på-regnes at vare fra primo august til medio oktober.
Glæd dig selv ved at gå ind i teamet og genopleve den livsbekræftende glæde ved sejlads som de uge jollesejler udstråler. Kontakt venligst Carl-Johan - 29 68 17 60 for yderligere information eller mød op i klubhuset onsdag d. 11, 18 eller 25. juni.

CJD - 11.06.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HALS BARRE CUP 2014
Hals Bådelaug inviterer hermed til Hals Barre Cup lørdag d. 28.juni 
Der sejles efter Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser. Bådene tildeles GPH sømiletider iflg. målerbrev efter DH-reglen. Turbåde uden målerbrev er velkomne til at deltage. 
Startgebyr kr 150 betales på skippermødet. 
Traditionen tro vil banen være en trekantbane på 22-26 sømil på fjord og Kattegat. I tilfælde af meget dårligt vejr sejles på en kortere bane på fjorden. 
PROGRAM: 9.00 Skippermøde/betaling/morgenmad 10.00 Første start 10.10 Anden start 18.00 Sidste måltagning 
Præmieoverrækkelse når resultatet foreligger. Der ringes med klokke på bådelaugets tagterrasse 10 minutter før præmieoverrækkelse. 
Ca. kl. 18 After saling buffet på bådelauget. Pris kr 80 pr deltager betales ved skippermødet. Drikkevarer kan købes. 
TILMELDING SENEST ONSDAG D. 25.JUNI PÅ MAIL: holdt.madsen@mail.dk Angiv flg. Bådtype, bådenavn, skippers navn, Cert.nr., sejlklub, mobilnr samt antal deltagere i spisning. 
Deltagende både betaler ikke havneafgift fredag til søndag. 
Spørgsmål til Gorm Holdt Madsen tlf. 40 36 06 12, mail holdt.madsen@mail.dk

---------------------------------------------------

 

 

 

SOLGT !

Klubbens RIB er til salg
Bestyrelsen har besluttet at sælge klubbens følgebåd og i stedet indgå aftale med en jolleejer om lån af en solid motorjolle til hjælp ved surferne og jollesejlerne.

Båden sælges til højestbydende, idet interessered skal afgive tilbud med angivelse af pris og eventuelle betingelser i lukket kuvert, mærket Køb af RIB. Kuverten skal afleveres til en fra bestyrelsen senest mandag den 19. maj, idet indkomne tilbud vil blive åbnet på bestyrelsesmødet tirsdag den 20. maj. Båden vil efterfølgende blive overdraget højestbydende, dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at forkaste alle tilbud såfremt prisniveau generelt findes for lavt.

Følgebåden er en RIB type Grand 470 med en Suzuki DF 25 motor med el-start. RIB-en er fra ca. 2006 og motoren er fra 2009. Båden overtages i funktionsdygtig stand og forårsklargjort. Båden kan besigtiges og afprøves i Amtoft efter aftale med Bruno Stagsted(+4540912616). Båden leveres på Gjøl Havn og overtages som beset og afprøvet.

 

Med venlig hilsen
GJØL SEJLKLUB

---------------------------------------------------
HIP HIP O HØJ - SÅ ER DER STANDERHEJSNING

Lørdag den 26.04.14 kl. 15.00

Klubben er som sædvanlig vært og byder på pølser og drikke
cjd 23.04.14
------------------------------------------------------------------------------------

GRATIS VHF/DSC-KURSUS TIL MEDLEMMERNE

Hos Duelighedsklubben kan vi tilbyde foreningens medlemmer gratis onlineuddannelse til VHF/SRC-certifikatprøven.

Se mere her:

http://duelighed.dk/src_selvstudium/downloads/loebeseddel.pdf

http://duelighed.dk/src_selvstudium/login_for_medlemmer/

MB 24.04.14
------------------------------------------------------

Se Nicolaj Frederiksens video om wind surfing på Gjøl

her: Video

MB 24.04.14

---------------------------------------------------------------------


Husk tilmelding til bådisætning.

Husk der er fælles bådisætning d. 12 april og den 26. april.

Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysning om navn, dag, bådtype, vinterplads, bådplads så får I svar om tidspunkt. Husk mødetid for 2 personer er min. 1 time før isætning. Pris for medlemmer der har betalt kontin-gent for 2014 - kr. 400,00 for både op tilog med 4 t, kr. 600,00 for både fra 4 til og med 6 t. Ved både med større vægt aftales sær-skilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afregning sker i klubhuset inden isæt-ning finder sted.
Husk klubben er vært ved kaffe og brød i klubhuset .

cjd 25.03.14


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"NABOOVERVÅGNING HJÆLPER"

En sen fredag aften kl. ca. 22.30 obseverede en hundelufter på havnen at 3 mænd var igang med at læsse en gul motorbåd på en mindre ladvogn. Hundelufteren observerede at det var 3 dansktalende mænd, at bilen havde påskriften "JERN AFHENTES" og at bogstaverne på nummerpladerne var AD.
På den baggrund er der nu rejst sigtigelse mod en mand i Mosby-området og andre har været til forhør. Så husk at være opmærksom på hvem der færdes på havnen og noter ned hvad man evt. ser af mærkelig adfær.

CJD 25.03.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2014

Ca. 30 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev indledt med at formanden Carl Johan Dissing bød velkommen.

Se referatet her:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Husk generalforsamlingen i Sejlklubben tirsdag d. 11 februar kl. 19 !!

Generalforsamling afholdes i klubhuset på Gjøl Havn.
Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Dagsorden i følge vedtægter :
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisorer.
8. Valg til div. udvalg.
9. Eventuelt

-----------------------------------------------------------

Aalbor sejlklub afholder følgende arrengementer.

23.01.2014 | Danske Tursejlere

Danske Tursejlere er den største organisation for fritidssejlere med tursejlads som interesse. Det vil blive en aften med inspiration til et godt klubliv, og vi skal have nogle flere, især unge, ud at sejle" "

Se mere info her:

19.03.2014 | Meteorologi for sejlere

Seniorklimatolog John Cappelen, DMI. 
Behøver sejlere overhovedet at vide noget om meteorologi? Er det ikke ligegyldigt at vide noget om høj- og lavtryk, fronter og skydannelse, hvis man altid finder den rigtige vind og i øvrigt klarer sig ud af alle situationer? Det er jo op til den enkelte at afgøre dette, men alt andet lige synes de fleste sejlere nok at vejret er spændende at beskæftige sig med, da det har så stor indflydelse på al sejlads.

Se mere info her:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Husk tilmelding til bådoptagning.

 

Husk der er fælles bådoptagning d. 19 Oktober og den 2 November.

Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysning om navn, dag, båd-type og evt. vinterplads, så får I svar om tidspunkt. Husk mødetid for 2 personer er min. 1 time før optagning under forudsætning af at stativ er tilpasset. Pris kr. 400,00 for både op tilog med 4 t, kr. 600,00 for både fra 4 til og med 6 t. Ved både med stør-re vægt aftales særskilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afregning sker i klubhuset inden optagningen finder sted. 
Husk klubben er vært ved kaffe og brød i klubhuset.
OBS OBS OBS
HUSK AT HAVE STATIVET TILPASSET I TIDE ELLERS KAN DET KOMME PÅ TALE AT MAN FREMOVER SKAL BETALE EKSTRA FOR TID UDOVER DE 20 MIN DER ER AFSAT TIL HVER ENKELT OPTAGNING.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afriggerfest og standerstrygning.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Surferne hjælper på Gjøl festival

Se billede

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratis app til Iphone og Android.

"keepsailing" er Dansk udviklet og de har en hjemmeside der hedder: http://www.keepsailing.net

Appén kan downloades til både androit og iphone. På facebook har de en gruppe ved navn:https://www.facebook.com/Keepsailing?fref=ts

Der er mulighed for at finde andre sejle venner på deres fysiske hjemmeside, alt man behøver er nogle enkelte oplysninger. Du kan søge på bådens navn, på havn, på person der er registreret osv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sankt Hans - Sankt Hans

Se flere billeder fra Sankt Hans her

Ak som tiden flyver - det er allerede midsommer og tid for afholdelse af Sank Hans bål.
I år styres begivenheden af roklubben med båltænding kl. 21.00. Klubhuset er som altid åbent for medlemmerne og for de der gerne vil hygge sig med grillmad inden, er man velkommen til at enten tænde op i klubbens grill eller selv medbringe - der er kul og op-tændingsmiddel til fri rådighed. Når tid for bålafbrændingen kommer er man velkommen til at tage de fremlagte kopier af midsommervisen med ud til bålet.

----------------------------------------------------------

Mindeord for Jørgen Anker Sørensen – Madam Blå

Det er med stor sørgmodighed at vi fra Inge erfarer at Jørgen ikke vandt den svære kamp mod sygdom men til sidst måtte slippe fortøjninger til dette liv og give sig ud på en sejlads på ukendt farvand. At Jørgen elskede at sejle med sin Inge i cockpittet i den elskede Madam Blå kan ingen være i tvivl om. Kun familieaktiviteter eller meget dårligt vejr kunne holde Jørgen i havn, ellers blev fortøjningerne kastet og kursen sat ud af havnehullet. Jørgen deltog også aktivt i Gjøl Sejlklubs sociale liv, det både ved festlige lejligheder og når der skulle ydes en indsats. Jørgen var altid hjælp-som og havde med sin stille lune og gode humør en positiv indvirkning på sine medmennesker. Jørgen blev desværre ramt af alvorlig sygdom ad flere omgange og måtte til sidst kapitulere selvom han kæmpede bravt imod og det kun er et par uger siden han sidst var ombord på Madam Blå.
Gjøl Sejlklub har således mistet et mangeårigt aktivt medlem hvis minde altid vil ligge fastforankret i os der kendte ham og som vi vil blive erindret om når vi ser et blåt sejlskib.

Æret været Jørgens minde.


Gjøl Sejlklub

Der ligger nye Billeder i mappen under 2013

- fra foredraget med Asger Hunø d. 31. januar 2013.

År 2013

BPJ 04.02.13

******************************************************************************

Har I set de nye Apps til iPad, iPhone eller Android?

KRAK TIL SØS

Krak til Søs gør livet lettere, når du er på vandet. App’en indeholder søkort og smarte funktioner til søgning efter f.eks. havne, øer, overnatning, indkøbsmuligheder, produkter og tjenester i nærheden af, hvor du er, eller på et valgfrit sted. Du kan nemt planlægge dine havnebesøg, samtidig med at app’en hjælper dig med at finde restauranter, apoteker, reservedele til båden – ja, alt hvad du kan forestille dig at får brug for, når du er på vandet!

Krak til Søs er et rigtig godt planlægningsværktøj, før du skal ud at sejle, og kan bruges som supplement til eksisterende navigationsudstyr. Du finder den aktuelle vejrudsigt og sejlernyheder leveret af Bådmagasinet i app’en, samt alle Danmarks lystbådehavne med opdateret serviceinformation og kontakt- og positionsoplysninger. Krak til Søs kan downloades til iPad gratis fra AppStore.

 

 

SejlSikker

App til iPhone og Android

 

Nu kan du også installere en ny version af SejlSikkert App. Den nye version er udviklet til både iPhone og Android telefoner. App’en er gratis og giver dig et kort med dynamisk zoom, position, prognoser for vind og strøm op til 46 timer frem, information om skydeøvelser og farvandsadvarsler.

Den nye version er en videreudvikling af den app, som blev frigivet i sommeren 2011. Videreudviklingen er foretaget i tæt samarbejde med brugerne og har også resulteret i forbedret performance og en ny brugergrænseflade.

Det er TrygFonden, Søfartsstyrelsen, Søsportens Sikkerhedsråd, DMI og Forsvaret der står bag løsningen.

BPJ 04.02.13

 

***********************************************************************

GSK i samarbejde med Gjøl Marine indbyder til

GARMIN INFO AFTEN - alle er velkommen!

tirsdag d. 5. marts kl. 19.30

NYT: Besøg vores nye blog ------------------------>>

---------------------------------------------------------------

Husk
STANDERHEJSNING søndag den 21. april 13 kl. 15.00
klubben er vært med pølser og væde

------------------------------------------------------------------

BÅDISÆTNING 2013

Så er bådisætningen fastlagt til søndag d. 7. april og søndag d. 21. april.
For at isætningen skal ske i en weekend har det i år været nødvendigt at skifte til Aalborg Vognmandsforretning (Jan). Som tidligere starter isæt-ningen kl. 08.00 og man skal møde min. 1 time før tildelt isætningstids-punkt. Bestilling af tid sker ved at maile til dissing@dissing.dk hvorefter man for tilsendt besked om tildelt tid. Klubben er som sædvanligt vært for kaffe + brød i klubhuset.
Prisen for isætning er for mellemmer kr. 500,00 for både op til 6 t og kr. 700,00 for både over 6 t. For ikke medlemmer er merprisen kr. 300,00.


CJD 27.02.13

OBS  - optagning 2013 er fastlagt til den 19. oktober og 2. november 2013

---------------------------------------------------------------


GSK's generalforsamling er nu afholdt

Se bestyrelsens beretning og referatet her

max d.14Feb-13.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS - GULVAFSLIBNING I KLUBHUSET - OBS

Gulvafslibning er nu tilendebragt og gulvet fremstår flot uden de mange gamle ridser og spor m.v. så nu er det op til brugerne - OS - at vedligeholde det så husk at rense fodtøj for sand m.v. før man går ind og ved uheld tørre op og støvsuge (støvsuger står i skabet på toilettet)

CJD - 03.01.13

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratis benyttelse af Aabybro Svømmehal & Motionscenter for medlemmer af GSK

Husk, som medlem af GSK har du automatisk mulighed for gratis at svømme i Aabybro Svømmehal og benytte Motionscenteret hver onsdag fra kl. 20-22 indtil påsken 2013.

Svømmehallen har også varmtvandsbassin.

Har du et familiemedlemskab, kan hele familien benytte sig af tilbudet.

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget!

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DER AFHOLDES d.

 

12.02.2013 kl. 19.00 i klubhusetDagsorden iht. vedtægterne:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens "Formandens" beretning

3.  Fremlæggelse af regnskab for 2012 samt budget for 2013

4. Fastsættelse af kontingent for 20135.

Indkomne forslag

6.  Valg af bestyrelse samt suppleanterpå valg til bestyrelsen er: Dorte Jeppesen - modtager genvalgErik Jakobsen - modtager genvalgCarl-Johan Dissing - modtager genvalgBrian Daugaard - genopstiller ikkeJoachim Denckert nyopstiller til bestyrelsen

7.  Valg af revisor

8.  Valg til udvalg

9.  Eventuelt.OBS. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

CJD rev 25.01.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGTIGT!

Bestyrelsen har besluttet at udsende et spørgeskema, som vi håber alle medlemmer vil udfylde.

Spørgeskemaet vil bestyrelsen bruge til sit videre arbejde med klubbens fremtid.

Du kan enten udfylde spørgeskemaet ved næste optagning eller samme aften ved afriggerfesten

eller printe skemaet ud her fra hjemmesiden og aflevere det i brevsprækken ved kontoret i klubhuset.

Afleveres senest d. 15. november 2012.

 

klik her for spørgeskema

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

OBS - NYT - JERNBANEBROEN - SPÆRRING - ÆNDRING
Hej ALLE

Til information kan MTHøjgaard A/S oplyse, at grundet montage af den ny broklap, er der i perioden den 16. nov. 2012 kl. 06:00 og 1 uge frem lukket for gennem sejling under Jernbanebroens broklap over Limfjorden, Aalborg. Herefter vil der kun være åbent på de samme tider som vej Limfjordsbroen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS - BÅDOPTAGNING d. 13. okt + 3. nov 2012

Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysning om navn, dag, båd-type og evt. vinterplads, så får I svar om tidspunkt. Husk mødetid for 2 personer er min. 1 time før optagning under forudsætning af at stativ er tilpasset. Pris kr. 400,00 for både op tilog med 4 t, kr. 600,00 for både fra 4 til og med 6 t. Ved både med stør-re vægt aftales særskilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afregning sker i klubhuset inden optagningen finder sted.
Husk klubben er vært ved kaffe og brød i klubhuset.

-----------------------------------------------

Aktivitetsudvalget foreslår en" tur ud i det blå" til:

TROELS KLØVEDAL FOREDRAG PÅ RANUM EFTERSKOLE

Den 7. november holder Troels Kløvedal sit foredrag "På togt med Nordkaperen"

på Ranum Efterskole mellem Løgstør og Rønbjerg.

Kl. 18.00 er der spisning m. temaet "På togt med Nordkaperen", kl. 19.30 starter foredraget.

Pris Foredrag inkl. middag 195,- / Pris Foredrag 120,-

Billetter reserveres på www.ranumefterskole.dk

Aktivitetsudvalget vil gerne koordinere kørsel til foredraget, hvis medlemmer af sejlklubben ønsker at deltage og enten har ekstra plads i bilen eller har behov for kørelejlighed til foredraget.

Har ovenstående interesse kan Birgit kontaktes på telefon 60506369 eller e-mail: birgit.jakobsen1000@gmail.com. Vi ønsker alle en god tur og en spændende aften.

Klik her for mere info

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget!

 

Det duftede af jul!

Klubhuset duftede af flæskesteg incl. alt tilbehøret, da der blev holdt Tirsdag-Taffel. Flere medlemmer var gået sammen om at lave julemad her på en af de første dage i efteråret. Samtalen gik allerede nu på hvor turen skal gå hen til næste år, og hos flere stod Sverige på ønskesedlen. Tirsdag-taffel er en hyggelig måde at mødes på, også uden for sæsonen, så husk vi holder Tirsdag-Taffel hver den første Tirsdag i måneden kl. 18.00, og alle er velkomne.

 

Vellykket dag!

En lang og intens Lørdag d. 11. August, blev afsluttet med stor grill-fest.
Mange Aalborg sejlere deltog og bidrog til en hyggeligt aften på terrassen, som blev afsluttet
med at tænde et noget forsinket sankt hans bål.
Det officielle arrangement startede kl. 10.00, og i det herlige sommervejr kom der rigtig mange mennesker på havnen.
I sejlklubben, holdt vi åben hus, surferne havde rullet alt grejet ud, så gæster fra nær og fjern kunne prøve et bræt, eller en optimistjolle. Tursejlerne tilbød ture på fjorden i det dejlige vejr. En herlig dag, som blev afsluttet med omtalte grill-fest.

 

En stor tak, til alle frivillige som hjalp med til at gøre dagen vellykket!

Bålet blev tændt, med et par måneders forsinkelse......

 

Gjøl Cup 15-16 September 2012

 

 

Klik for stor plakat

 

Turen går til Gjøl!

Lørdag den 11. August

klik her for større udgave

 

Klubtur " Ud i det blå"

Lørdag d. 16. Juni 2012 - kl.10.00 i klubhuset

Hej alle GSKer

 

Så nærmer sig tiden med hastige knob den årlige klubtur *Ud i det Blå*

 

Allerede nu på lørdag d. 16 juni er der afgang fra Gjøl Havn kl. 10.00.

 

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne, at du giver undertegnet

besked om du/I sejler med senest på torsdag kl. 14.00.

 

Vi ses til en forrygende weekend:)

 

Med venlig hilsen

Lone

 

Karnevalstur til Aalborg:

Sejl med Fredag aften d. 25 Maj fra Gjøl, eller følg med, når vi i samlet trop, går op mod Nytorv.

Lørdag morgen d. 26 Maj kl. 8.00 fra Vestre Baadlaug.

Husk medbring egen "væske" det bliver en lang dag :-)

 

---------------------------

NY båd i havnen.

Bente og Joakim trodsede med held havneindløbet, selvom det endnu ikke er opgravet, men hjem skulle det nye "Skiv" en smuk Polaris Drabant 26 købt i Aalborg i vinterens løb..

STORT TILLYKKE !

 

 

 

 

 

Sæsonen 2012 endelig i gang.

Omkring 40 medlemmer mødte op til standerhejsning, Lørdag d. 14 April.

Det var en kold omgang, derfor var det dejligt med varme pølser og øl og vand i det varme klubhus.

 

 

Brev fra Jammerbugt Kommune angående indsejling.

03.04.2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NYT fra aktivitetsudvalget:

Der er spændende nye tiltag på vej fra udvalget. Se et lille udpluk længere nede af siden her.

Udvalget arbejder også på at opfører et urtebed uden for døren til klubhuset, til glæde for medlemmer og gæstesejlere, samt en ny grill ved klubhuset....

Til efteråret arbejdes der lige nu på at arrangere en tur til Aalborg Spritfabrik, en rundvisning på fabrikken, samt smagsprøver :-) mere om turen senere.......

Urtebedet er nu færdigt og kan beses på østsiden af klubhuset.

Det er et stykket flot arbejde som pigerne fra aktivitetsudvalget har udført. Pigerne vil også gerne sende en stor tak til Kim Pedersen, som sprang til på minuttet med en en gravko og et læs jord.

Krydderurter er sonseret af Henriettes Havedesign, Aabybro.

Bænken er i samme omgang også blevet malet i rød/hvide farver. Se flere billeder fra projektet i Fotoalbummet 2012..

Urtebed til klubhuset

Aktivitetsudvalget har været i fuld sving i weekenden 21-22 April.

Et nyt krydderurtebed er på trapperne, med hjælp fra Bruno, blev kassen lavet Lørdag, Søndag skulle malingen findes frem, og nu står bedet snart klar til at der kan komme jord og krydeerurte i.....

Området omkring grillen er også blevet renset for ukrudt, og det er her urtebedet kommer til at stå, til glæde for alle medlemmer og gæstesejlere. (April 2012)

TIRSDAGS-TAFFEL

Hver d. første tirsdag i måneden, begyndende fra Maj måned,

inviteres alle til at komme med egen mad og drikke i klubhuset. Vi hygger og spiser sammen.

Hver den første Tirsdag i måneden kl. 18.00 

Så er der åbent for tilmeldinger til årets afriggerfest.

Check nedenfor og gå ikke glip af dette rigtige fine tilbud !!

 

Vel mødt....ps: Huske det gode humør :)

Mvh. Aktivitetsudvalget.

 

 

 

Flot ser det ud !


Vinteren nærmere sig sin afslutning, håber vi :-)

Fjorden er ved at være isfri, dog pakker det sig omkring molerne, flot ser det ud.

brda 21.02.12

Husk !

Der afholdes GENERALFORSAMLING i Gjøl Sejlkub tirsdag den 14. februar
kl. 19.00 i klubhuset - klubben er vært med lidt fast og flydende til ganen.
Iht. vedtægterne er dagordenen:

§ 8 Dagsorden.:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Valg til div. udvalg
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
10.01.2012-CJD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der skal laves nyt slæbested ved Gjøl havn i efteråret 2011.

Arbejdet påbegyndes Onsdag d. 26 Oktober 2011 og forvendtes afsluttet midt i december.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapsejladssæsonen 2011


Tilmeldingen til årets sejladser kan gøres på friiscup.dk

Sejladserne er i år fordelt med 2 stævner i Hals - 2 i Aalborg og 2 her på Gjøl.

------------------------------------------------------------------------

 

 

Årets vinder af NørreMejlgrund
Så er kapsejladssæsonen slut, den sidste sejlads, klubbens egen NørreMejlgrund blev afviklet

 

i flot efterårsvejr. Sejladsen er lidt anderleders da starten er forskudt, så den der kommer først i mål, er vinder.

I år blev det Ole & Helga i deres Frk.Hansen, stort tillykke til dem, men det var kamp helt op til selve målstregen, der var såleder kun 15 sekunder imellem de første tre både.

Alle havde en go' dag på fjorden, lidt synd det hele er slut allerede. Forhåbenligt møder endnu flere op til næste sæson, det er sjovt derude.

 

Her modtager Helga Sivesgaard Olesen, året Nørremejlgrund pokal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mindeord for Hans Hartvig Christensen
Det er med vemod, at vi erfarer, at Hans er sovet ind efter længere tids sygdom.
Hans havde igennem mange år haft sin faste gang på Gjøl Havn og været særdeles aktiv i sejlklubben. Både som ivrig og passioneret kapsejler og som deltager i det sociale liv i klubben, hvor han også i en årrække sad i bestyrel-sen og var formand.
Hans var en meget dygtig sejler, som i sin grønne BALTIC med sønnen ved roret var uhyre vanskelig at slå på kap-sejladsbanerne. Mange sejlere har erfaret dette både på de korte baner på Gjøl og i Aalborg og på den lange bane, Nordjylland Rundt
I klubben deltog Hans altid aktivt i alle gøremål og hans praktiske sans og store opfindersnilde fik klubben stor glæ-de af, når det gjaldt om at konstruere lykkehjul, ballonkasser til skydetelt og klare diverse problemer ved havnefes-terne. At Hans var en rigtig opfinder, som vi alle har fået glæde af i det daglige, ved de færreste, men det var hans fortjeneste, at først Metax og siden de andre benzinstationer kunne konkurrere skarpere på prisen ved hjælp af de regulerbare prisskilte, som Hans konstruerede.
I klubbens sociale liv var Hans og Jytte altid gode for højt humør, fest og praktiske jokes suppleret med en festlig sang skrevet af Jytte. Et svigtende helbred satte desværre alt for tidligt en stopper for sejlads og senere for delta-gelse i det sociale liv, for nu definitivt at afslutte hans liv. Hans silhuet, hvor han stod på dækket og trimmede den sortgule spiler mod en solbestrålet himmel og fjord medens hans søn Henrik sad ved roret, vil stå klart i manges erindring.
Æret været Hans´ minde.
Gjøl Sejlklub

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Helle ChristenseN

 

Gjøl Surfklub barsler med ny kite-afdeling

---------------------------------------------------------------

Nørresundby Bank Cup 2011

Resultaterne findes på kapsejladssiderne

Læs mere her

 

Se tiltag i surfafdelingen klik her !

 

Læs Mike Santis samtale med Svend Billesbølle her:

Til minde om mangeårigt medlem Aage S. Pedersen

Under årets afsluttende sejlads til Nørre Mejlgrund erfarede vi, at en markant profil på Gjøl Havn og mangeårigt medlem af Gjøl Sejlklub var taget afsted på sin sidste sejlads. Som få andre var Aage med til at præge billedet på havnen - det være sig når han fiskede og landede sin fangst eller når han på sin faste bænk berettede om Gjøls historie og ikke mindst de mennesker, der levede her. At Aage elskede Gjøl, livet på havnen og fjorden er ingen i tvivl om. Utallige var hans ture på havnen, selv til det sidste cyklede han derned. Så sent som for 2 uger siden, var han på molen, for at skyde vores onsdagssejlads i gang. En onsdagssejlads, der ikke kun var årets sidste, men også blev den sidste, hvor vi fik Aages hilsen på vej ud af havnehullet.

Æret være Aages minde

-----------------------------------------------------------------------------------

Så er der åbent for tilmeldinger til årets afriggerfest.

Check nedenfor og gå ikke glip af dette rigtige fine tilbud !!

 

Vel mødt....ps: Huske det gode humør :)

Mvh. Aktivitetsudvalget.