Menu:

NYHEDER:

Quick link:

GSK's Facebook gruppe

____________________________

GSK's Sponsors

Â

Links:

- GSK

Bestyrelsen's side

 

Nyt fra Bestyrelsen!                                                                                   

August 2012

Der er masser af nye tiltag på vej i klubben. Bestyrelsen har siden foråret arbejdet på at forbedre både el og vand tilgangen på vinterpladsen. Inden for kort tid, graves der nye kabler ned, og standerne flyttes, så også de både som står længst mod øst, kommer tættere på el og vand. Så skulle det også gerne være slut med at sikringerne ryger.

Bestyrelsen søgte sidste år diverse fonde, for at få etableret slisker til vores surfer, midlerne fik vi heldigvis bevilliget, og arbejdet med at åbne stendigerne er i gang, så nu  slipper vores unge medlemmer snart for at slæbe udstyret igennem tangen, hvilket især er et problem på vestsiden af havnen. Der etableres også en sliske på østsiden, ved vinterpladsen, som kan bruges, når den stærke vestenvind driller. Med disse nye tiltag håber vi, at endnu flere nye medlemmer vil melde sig ind i vores dejlige klub.
Som et led i at være åbne og imødekommende over for gæstesejlere og sejlere i havnen har klubhuset efter aftale med kommunen igen i år været åben sommeren over og har som sådan været flittigt benyttet.  Alt har dog en pris. Det har således vist sig, at det har været vanskeligt at holde huset tilstrækkeligt rent, og et vist svind i beholdningen af viskestykker, bestik, køkkenknive m.v. er konstateret ligesom lys/tv/varme har været tændt natten over.
Nogle forsynder sig, men hovedparten af sejlerne er dog meget glade for klubhuset, hvil-ket vi kan se af gæstebogen. Vi må opfordre klubbens medlemmer til at rundere klubhuset for herved at reducere problemet.

Der er en lille håndfuld medlemmer, som stadigvæk ikke har betalt medlemskab, trods fle-re henvendelser, også medlemmer som bruger masteskuret. Det er bare ikke i orden, få nu kontingentet betalt!

Vejrstationen har drillet en del i denne sæson, men i løbet af meget kort tid, håber vi at problemet er løst, så vi igen kan følge vejret på Gjøl Havn. Stationen kan ses på nettet, via DMI vejrstationer, eller via link på vores hjemmeside “Vejret”

Lone Dam arbejder med et forslag, til en lille folder med information om vores sejlklub, folderen kan bruges til at fortælle kommende medlemmer om klubben, sejladser, fester, mærkedage ect. Har nogle af vore medlemmer gode/dårlige erfaringer med mødet med Gjøl Sejlklub hører Lone gerne herom (Villarosen@villarosen.dk) Lone har indvilliget i at komme med et udkast, som bestyrelsen kan kigge på til næste møde i september.  

Generalforsamling

 

 Referater fra klubbens generalforsamlinger

 og beretninger fra "året der gik" kan læses via dette link. <